मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुइको मित्र्यु !!!

Uncategorized

आइतबार,
काठमाडौँ,

मान्छे मर्ने गर्छ,,,,
बिश्वास कहिल्यै मर्दैनन
,
नहुने लाई पनि ,
हुने, बिश्वास गर्द छन,

सपना सबै साचो हुन्छन् ,
सबै प्राथाना काम लाग्छन
बिश्वासको डोरि हुन्छ यस्तो,
आफ्नोलाइ नजिक बनाउछन,

यो बन्धन त माया प्रेमको हो,
यो सम्बन्ध त जनम जनमको हो,

सपना सबै साचो हुन्छन् ,
सबै प्राथाना काम लाग्छन
बिश्वासको डोरि हुन्छ यस्तो,
आफ्नोलाइ नजिक बनाउछन,

यो बन्धन त माया प्रेमको हो,
यो सम्बन्ध त जनम जनमको हो,

कृपया देखेर पनि नदेखे झै नगर्नु होला?????? रिप कमेन्ट गरि सक्दो सेर गरिदिनु होला कृपया एस्तो घटना आरुज कसैलाई नघटोस र सबै जाना मानिस ले सुखद जीवन प्राप्त गरुन |

Source: मेरो अधुरो प्रेम कथा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *