कानून बनाउने ठाउँमा गलत मान्छे छन्, अपराधको संरक्षक राजनीतिक दल नै हुन् : सुनिल पोखरेल (भिडियो)

भिडियो

कानून बनाउने ठाउँमा गलत मान्छे छन्, अपराधको संरक्षक राजनीतिक दल नै हुन् : सुनिल पोखरेल (भिडियो) हेर्नुहोस भिडियो (Aveneus khabar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *