कोरोनाको नाममा बुवाका आँखा, किड्नी निकालियो ! खोलिन् वास्तविकता, कुकुर हो कि मान्छे चिन्नै नसक्ने… (भिडियो हेर्नुहोस्)

भिडियो

कोरोनाको नाममा बुवाका आँ खा, कि ड्नी निकालियो ! खोलिन् वास्तविकता, कुकुर हो कि मान्छे चिन्नै नसक्ने… (भिडियो हेर्नुहोस्) कोरोनाको नाममा बुवाका आँ खा, कि ड्नी निकालियो ! खोलिन् वास्तविकता, कुकुर हो कि मान्छे चिन्नै नसक्ने… (भिडियो हेर्नुहोस्) कोरोनाको नाममा बुवाका आँ खा, कि ड्नी निकालियो ! खोलिन् वास्तविकता, कुकुर हो कि मान्छे चिन्नै नसक्ने… (भिडियो हेर्नुहोस्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *